Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Я
поняття, що використовується в багатьох психологічних теоріях як позначення особистості, її свідомої оцінки при взаємодії з зовнішньою реальністю.
Я ідеальне
сукупність уявлень, що відображають те, ким людина хотіла б бути, або те, ким на її погляд, вона може бути, зважаючи на притаманні їй якості.
Я реальне
уявлення, яке складається у людини про саму себе на основі особистого досвіду.
Я- концепція
це сукупність всіх уявлень людини про себе, пов’язана з їх оцінкою. Установки, спрямовані на самого себе, і які складають: а) уявлення індивіда про самого себе; б) емоційно-забарвлену самооцінку цього уявлення; в) конкретні дії, які можуть бути викликані уявленнями і самооцінкою про себе.
Якість життя
інтегральна характеристика специфіки певного способу життя, що відбиває зміст, соціальну спрямованість, основні форми життєдіяльності суспільства й особистості, а також ті умови, які створюються суспільством для розвитку  особистості, її творчої самореалізації.
Якість освіти
ступінь задоволення очікувань різних учасників процесу освіти від наданих освітнім закладом послуг або ступінь досягнення поставлених в освіті мети і завдань.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel