Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Швидкість мислення
уміння приймати правильне рішення у короткий строк у непередбачених ситуаціях.
Шкала
впорядкований набір станів об’єктів з приписаними їм числами або значеннями.
Шкала оцінок
числова система, яка дозволяє розподіляти сукупність об’єктів, що вивчаються за рівнем прояву загальної для них властивості. Такий розподіл ґрунтується на суб’єктивних оцінках даної властивості.
Шкільна дисципліна
це дотримання учнями правил поведінки в школі і за її межами, чітке і організоване виконання ними своїх обов’язків, підкорення громадському обов’язку.
Шкільна педагогічна виставка
показ досягнень педагогічного колективу школи в справі пропаганди нових зразків навчально-виховної роботи та методичної діяльності педагогів, поширення передового педагогічного досвіду.
Шкільна прикладна психодіагностика
система спеціалізованих діагностичних методів і процедур, що дозволяють виявити рівень розвитку і особливості психолого-педагогічного статусу учнів.
Шкільне соціологічне агентство
створюється з метою вивчення соціального і психологічного клімату в учнівському колективі; створення умов для коригування поведінки учнів, груп, класів; надання допомоги учням щодо самовиховання та  самовдосконалення. Ш.с.а. об’єднує школярів, які бажають ознайомитися з основами психології, соціоніки, набути навичок анкетування, тестування, обробки результатів опитувань тощо. Ш.с.а. працює під керівництвом шкільного психолога, отримує від нього необхідні знання, вміння, методики та ін.; входить до складу шкільної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
Шкільний семінар
форма методичної роботи, завданням якої є методична підготовка педагогічних кадрів; інформування з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, техніки та культури; знайомство з подальшими перспективами розвитку науки та її практичного застосування; розширення і поглиблення знань слухачів з педагогіки та психології, методики викладання предмета за фахом.
Школознавство
галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel