Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Характер
комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе;
сукупність  стійких індивідуальних особливостей особистості, які формуються і проявляються в діяльності та спілкуванні і обумовлюють типові для індивіда способи поведінки;
сукупність стійких стрижневих психологічних властивостей людини, що накладають відбиток на всі її дії та поведінку і виражають індивідуальну характеристику особистості.
Хвилювання
психічний стан людини, зумовлений підвищеним збудженням нервової системи, перевантаженням її позитивними або негативними переживаннями.
Холерик
тип темпераменту. Люди цього типу характеризуються підвищеною збудливістю, активністю, їх дії переривчаті. Їм властиві різкість і невтримність рухів, сила, імпульсивність, яскравий вияв емоційних переживань. Внаслідок неврівноваженості, захопившись ділом, схильний діяти з усіх сил, виснажуватися більше, ніж належить. Даний тип темпераменту проявляється в ініціативності, енергійності, принциповості. Для Х. характерні дратівливість, афективність, нестриманість, запальність, нездатність до самоконтролю при емоційному навантаженні.
Художньо-естетична діяльність
забезпечує оволодіння дітьми, учнівською та студентською молоддю знаннями в галузі вітчизняного та світового мистецтва, виховання художньо-естетичної культури, розвиток здібностей у різних видах мистецтв, літератури.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel