Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону

Ред.: О.В. Глузман
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1054

Висвітлено історію запровадження ступеневої підготовки вчителів початкових класів (ПК) у системі вищої педагогічної освіти України. Проаналізовано мотивацію як важливий чинник управління сільськими загальноосвітніми навчальними закладами. Визначено загальні підходи та перспективи білінгвального навчання у сучасних школах. Розглянуто питання підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми. Розкрито функції, зміст і способи полікультурного виховання, особливості формування аксіологічної толерантності учителів як важливої передумови розвитку шкільної освіти на засадах полікультурності, проблему формування особистісної ідентичності як умови соціальної толерантності. Висвітлено науково-педагогічні умови формування творчого мислення у педагогів початкової школи, готовність учителів до формування інтересу до навчальної діяльності в учнів ПК. Описано особливості лексичної роботи з дошкільниками за умов полімовного середовища Криму. Визначено рівні сформованості математичної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл, ефективні методи та технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349397/5,ч.1

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel