Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України

Ред.: О.В. Глузман
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1115

Розглянуто актуальні проблеми інтенсифікації навчання та впровадження інформаційних технологій в галузі освіти. Розкрито сучасні вимоги до викладачів ВНЗ у контексті Болонського процесу. Вивчено психолого-педагогічні та соціологічні проблеми застосування двоступеневої моделі та кредитної системи у європейських і американских університетах. Проаналізовано теоретичні аспекти сучасної мистецької освіти, методологічні засади педагогічного прогнозування, особливості організації електронного навчання у складі інформаційно-освітнього середовища ВНЗ. Увагу приділено застосуванню міжнародних стандартів в процесі розробки мультимедійних навчальних матеріалів для формування іншомовної граматичної компетенції, теоретичним засадам створення освітнього середовища для навчання обдарованих учнів початкової школи, активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів в процесі іншомовної підготовки з використанням комп'ютерного комплексу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351922/1

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel