Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі

С.Б. Фурдуй
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1213

Проаналізовано актуальну проблему соціалізації обдарованих студентів у ВНЗ. Висвітлено напрямки та підходи щодо дослідження обдарованості, охарактеризовано її види, компоненти та сфери прояву, розглянуто концепції, моделі та фактори формування. Запропоновано визначення поняття обдарованості, описано структуру обдарованої особистості. Наведено загальну характеристику складових і джерел соціалізації обдарованої молоді. Розкрито сутність феномену соціалізованості обдарованих студентів, визначено її рівні, критерії та показники сформованості. Розроблено модель і педагогічні умови успішної соціалізації обдарованих студентів, якими є розвиток соціальної активності, творчо спрямована професійна підготовка, стимулювання особистісного розвитку та саморозвитку обдарованих студентів, цілеспрямована педагогічна підтримка та супровід процесу їх соціалізації та створення сприятливого соціально-педагогічного середовища. Розглянуто етапи, функції та принципи соціалізаційної роботи, описано стадії соціалізації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч312 + Ч481.220 + С5*148:430


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА368895

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel