Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка

Ред.: П.С. Атаманчук
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1073

Наведено матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання", яка відбулася 7 - 9 жовтня 2009 р. в Кам'янці-Подільському. Розглянуто питання управління процесами становлення студентів педагогічних ВНЗ, їх акмеологічної підготовки до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, реалізації творчих здобутків на основі проектно-технологічної діяльності в навчальних майстернях. Викладено інноваційні підходи до підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми, комплексний підхід у сучасній науково-дослідній роботі студентів. Розкрито аспекти впровадження технології розвивального навчання у профільних школах, викладання фізики у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації. Проаналізовано особливості впливу контрольно-коригувальних засобів навчання на досягнення прогнозованого рівня якості навчання з фізики, впровадження модульно-рейтингової технології болонського типу в заочну форму навчання студентів інженерних спеціальностей в курсі фізики, підготовки вчителя фізики в контексті інноваційної освітньої політики. Висвітлено проблеми процесу інноваційного розвитку методики навчання курсу загальної фізики. Описано сучасні системи ітераційного навчання та автоматизованого контролю навчання студентів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.518.5 + В3р(4Укр)2-3 + Ж6р(4Укр)3-2я54


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68849/пед.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel