Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Досвід та проблеми країн Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, України) з реалізації ідей Болонської конвенції

Ред.: М.М. Барановський
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1258

Висвітлено вітчизняний і зарубіжний досвід управління процесом реалізації положень Болонської конвенції. Показано значення міжнародного співробітництва ВНЗ України та країн Європи у підвищенні якості підготовки фахівців. Проаналізовано структурні зміни у системі вищої освіти Іспанії у зв'язку з євроінтеграційною політикою на прикладі аграрної інженерії. Досліджено сучасний стан розвитку системи військової освіти в Україні у контексті реалізації ідей Болонської конвенції. Розроблено принципи організації навчального процесу за кредитно-модульною системою під час підготовки фахівців напряму 1 302 - зооінженерія за умов педагогічного експерименту. Висвітлено нові підходи щодо стандартів навчання у Польщі, визначено місце недержавного сектору у системі польської вищої освіти. Охарактеризовано стан заочної освіти та розглянуто деякі аспекти входження України у європейський освітній простір. Досліджено досвід реалізації положень Болонської конвенції у Кіровоградському національному технічному університеті. Проведено моделювання впливу Болонської декларації на процеси державотворення в Україні. Розглянуто питання методичного забезпечення організації навчання студентів на засадах кредитно-модульного підходу. Наведено результати порівняльного аналізу змісту підготовки фахівців-аграрників у системі вищої освіти США й України. Визначено ефективність впливу організаційних форм надання додаткових освітніх послуг на рівень успішності обдарованих студентів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч484(4) я431(0) + Ч484(4УКР) я431(0) + Ч481.290 я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: С10679/1

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel