Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Українська еліта та її роль в державотворенні

Ред.: С.Д. Максименко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1305

Висвітлено сучасні тенденції та шляхи подальшого розвитку фахової підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту. Окремі розділи присвячено психологічним чинникам розвитку особистості управлінця за умов життєдіяльності вищої школи, комунікативному аспекту діяльності вченого, педагогічній свободі у забезпеченні сучасних потреб освіти, а також формуванню інтелектуальної еліти в онтогенезі. Виявлено причини формування важковиховуваності та злочинної поведінки підлітків. Детально проаналізовано психологічний склад елементів організації соціально-обдарованої особистості у соціально-філософській концепції правлячої еліти суспільства Дмитра Донцова.


Індекс рубрикатора НБУВ: С5*422.12 + Ф038.5


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70582

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel