Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження

Теоретичні питання освіти та виховання

Ред.: М.Б. Євтух
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1078

Висвітлено особливості формування естетичного світорозуміння засобами мистецтва. Зроблено порівняльний аналіз німецької та української моделей художньої освіти у школі. Викладено педагогічні основи використання проектної методики у навчанні іноземних мов. Наведено організаційні форми читання художньої літератури у вищій мовній школі. Визначено шляхи розвитку музичної пам'яті студентів у процесі індивідуального навчання. Встановлено структурні типи й особливості обдарованих дітей. Досліджено принципи формування теоретичних засад педагогічного спілкування в історії вітчизняної педагогічної думки ХХ ст., висвітлено проблему педагогічної майстерності вчителя у спадщині М.І.Пирогова, ідеї дошкільного виховання в його творчості. Розкрито виховні можливості дитячого фольклору. Запропоновано системний підхід до формування навчально - пізнавальної активності студентів вищих аграрних навчальних закладів. Висвітлено передумови формування професійно-ділового стилю спілкування у студентів-менеджерів.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel