Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах

О.Є. Антонова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1302

Визначено теоретико-методологічні засади вивчення природи обдарованості. На підставі контент-аналізу обгрунтовано поняття "обдарованість". Проаналізовано концептуальні моделі обдарованості у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Наведено результати вивчення історичного аспекту проблеми навчання та виховання обдарованої особистості. Виділено його основні етапи. Здійснено порівняльний аналіз підходів до навчання обдарованих дітей і молоді у розвинених країнах світу. Висвітлено основні тенденції розвитку навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Проаналізовано особливості розбудови системи даного навчання в Україні та досвід у цій сфері. Обгрунтовано робочу модель педагогічної обдарованості як основи формування творчої особистості майбутнього вчителя. Розроблено концепцію роботи ВНЗ з обдарованими студентами. Визначено зміст кожного компонента робочої моделі педагогічної обдарованості та критерії їх оцінювання. Запропоновано методику навчання таких студентів. Висвітлено діяльність науково-методичного центру роботи з обдарованою студентською молоддю Житомирського державного університету. Узагальнено досвід організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки як ефективної форми розвитку одарованості майбутнього вчителя (викладача) до роботи з даною молоддю. Розроблено програму спецкурсу щодо підготовки викладачів педагогічного університету до роботи з обдарованими студентами. Здійснено преревірку ефективності моделі навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Проаналізовано результати констатувального та формувального етапів експерименту. Визначено перспективні напрями розвитку проблеми навчання, виховання й актуалізації обдарованої молоді в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.220 + Ч489.511.203 + Ю983.724


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА357123

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel