Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми

Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку

О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвіцька, Н.Г. Сидочук, О.М. Спірін
ISBN 966-8456-83-9
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1328

Розглянуто сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку національних освітніх систем, визначено особливості та закономірності їх функціонування. Проведено компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. На підставі використання системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, культурологічного, інноваційного, компетентнісного підходів і полікультурної парадигми розкрито особливості педагогічної діяльності та розроблено моделі професійної підготовки майбутніх учителів. Розглянуто факторні моделі продуктивної професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої та професійної школи. Наведено характеристику педагогічної освіти як процесу професійного та соціального становлення особистості майбутнього педагога за умови прискореної глобальної інтеграції у світове співтовариство. Висвітлено теоретичні підходи щодо створення моделі педагогічної обдарованості.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.511.203


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА681077

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel