Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Проблеми виховання і освіти у творчій спадщині В.І.Вернадського

А.В. Лещенко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1177

Проведено цілісний аналіз поглядів В.І.Вернадського на освіту та виховання. Охарактеризовано культурно-освітню діяльність ученого, його концепцію про зміст і шляхи просвітницької роботи серед народу, принципи шкільної освіти, загальнолюдський аспект функціонування національних шкіл, демократичні засади організації вищої школи, її науковий та педагогічний потенціал. Висвітлено погляди В.Вернадського на принципи сімейного виховання, їх практичну реалізацію. Обгрунтовано концепцію про доцільність вивчення умов формування обдарованої особистості та специфіки її взаємодії з соціумом. Показано вплив на тогочасні освітні процеси педагогічних поглядів В.Вернадського та їх прогностичний характер для сучасного етапу розвитку педагогічної науки і практики.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч33(4УКР)6-8 Вернадський В.І.


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА312517

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel