Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Проблема творчості в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених: понятійний аспект

К. Лінєвич
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1472

Досліджено стан висвітлення в психолого-педагогічній літературі проблеми творчості, обдарованості. Проаналізовано філософські та психолого-педагогічні праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, які підтвердили, що в науці не склалося єдиної думки щодо розуміння сутності творчості, обдарованості. Зокрема, зосереджено увагу на психологічному аналізі обдарованості О. Кульчицької, за яким обдарованість - це комплексне явище психіки людини, що включає єдність інтелекту, творчості та мотивації; моделі інтелекту Дж. Гілфорда, де об'єднано п'ять великих груп інтелектуальних здібностей (факторів); концепції обдарованості Е. Торренса, що розкриває тріаду: творчі здібності, творчі вміння, творча мотивація; "Робочій концепції обдарованості" під редакцією Д. Богоявленської та В. Шадрикова, в якій проведено диференціацію інтелекту та креативності "інструментального компонента" обдарованості та своєрідно розглянуто проблему видів обдарованості. Виявлено відсутність загальноприйнятої дефініції творчості, обдарованості. Зазначено про продовження процесу визначення основних складових вказаних понять у наш час.


Ключ. слова: творчість, обдарованість, інтелект, сутність понять, дефініція понять


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю937.24 + Ю945.1


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22469

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel