Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

Н.М. Завгородня
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1332

Розглянуто питання соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі профільного загальноосвітнього навчального закладу. Проведено теоретичний аналіз проблеми обдарованості учнів як прояву їх творчих здібностей. Розкрито сутність соціалізації та розвитку особистості, уточнено зміст поняття "обдарованість". Показано особливості й обгрунтовано педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів. Сформульовано визначення обдарованості як індивідуального когнітивного, особистісного та мотиваційного потенціалу учня, що дозволяє досягти високих результатів в одній або кількох галузях. Здійснено дослідження соціалізації обдарованого учня як процесу та результату засвоєння соціального досвіду під дією системного педагогічного впливу соціально-виховних факторів. Показано специфіку реалізації процесу соціалізації обдарованих учнів у профільному загальноосвітньому навчальному закладі. Висвітлено методичні засади дослідження, наведено результати констатувального й формувального експериментів щодо соціалізації обдарованих учнів в навчально-виховному середовищі профільного загальноосвітнього навчального закладу. Розроблено систему педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів, розглянуто сучасні інноваційні технології її реалізації. Встановлено оптимальні можливості використання особливостей процесу соціалізації учнів профільного загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано кількісні та якісні результати апробації запропонованих методик соціально-педагогічної діяльності, визначено їх ефективність і доцільність застосування.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч312 + Ч421.350.0


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА344458

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel