Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обмін досвідом. Вчителі про свою роботу.

Педагогічний пошук молодих дослідників України

Ред.: О.А. Дубасенюк
ISBN 966-7603-98-9
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1093

Розглянуто психолого-педагогічний аспект духовного розвитку старшокласників під час вивчення німецької мови. Проаналізовано розвиток обдарованої дитини за умов експериментальної програми "Росток". Досліджено використання структурно-логічних схем як засобу інтерактивного навчання на уроках географії, а також формування мотивації студентів до педагогічної діяльності у непрофільному вищому навчальному закладі. Розкрито особливості використання методу дидактичних ігор на уроках іноземної мови у початковій школі. Акцентовано увагу на удосконаленні процесу диференціації навчання молодших школярів використанням передового педагогічного досвіду учителів, діагностиці рівнів розвитку пізнавального інтересу в учнів до української літератури. Висвітлено історію розвитку освіти на Чернігівщині, а також дошкільне виховання в Галичині в 1920 - 1930 рр. у контексті завдань сучасного українського виховання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.511.268 я43


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В347120

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel