Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Педагогіка

М.М. Фіцула
ISBN 978-966-8226*-45-8
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1897

Висвітлено загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, а також основні положення школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду побудови та реформування вітчизняної школи. Розкрито сутність процесів навчання та виховання, визначено їх основні функції, принципи та закономірності. Проаналізовано проблеми навчання обдарованих дітей і стимулювання навчальної діяльності учнів. Розглянуто традиційні та новітні методи та засоби навчання та виховання. Показано специфіку позакласної та позашкільної виховної роботи, запропоновано методи згуртування учнівського колективу. Визначено основні напрями виховання, обгрунтовано необхідність спільної виховної роботи школи, сім'ї та громадськості. Наведено матеріал з історії розвитку виховання, школи та педагогіки, а також шкільництва та педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сучасного періоду. Висвітлено питання становлення та розвитку зарубіжної педагогічної науки (XVII - XX ст.), зокрема, розглянуто виховну концепцію Я.-А.Коменського та теорії реформаторської педагогіки. Визначено особливості розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки у сучасний період.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311 я73


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА685645

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel