Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Педагогіка

Ред.: З.Н. Курлянд
ISBN 966-7965-04-х
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1137

Розкрито предмет і завдання педагогіки, методи педагогічних досліджень, головні закономірності розвитку, вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини. Розглянуто загальні положення теорії навчання: дидактичні основи процесу навчання, закономірності, принципи, методи та засоби навчання, види і форми його організації згідно з концепцією національного виховання. Особливу увагу приділено моральному вихованню та самовихованню, патріотичному вихованню та особливостям формування культури міжнаціональних відносин, роботі з обдарованими дітьми та "важкими" підлітками. Висвітлено основні напрямки роботи класного керівника, проаналізовано його провідну роль у розвитку дитячого самоврядування. Розкрито теоретичні засади управління загальною середньою освітою в Україні. Досліджено питання педагогічної культури стародавньої Греції та Риму, освіти та виховання в епоху середньовіччя та Відродження, педагогічних поглядів просвітян Нового часу. Акцентовано увагу на питаннях розвитку української педагогічної думки з часів Київської Русі до середини 1930-х рр.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.215


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА614031

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel