Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії

В.Д. Бардінова, А.М. Бойко, Ж.В. Борщ, Н.М. Дем'яненко, Л.М. Кравченко
ISBN 966-7654-17-9*
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1436

Обгрунтовано роль Болонського процесу у реформуванні системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано динаміку теорії та практики виховання, а також зміну аксіологічних орієнтирів за умов демократизації суспільства. Визначено сутність, закономірності та принципи виховання та самовиховання. Показано значення формування виховних відносин у загальноосвітньому навчальному закладі як провідного фактора гуманізації та демократизації національної освіти. Висвітлено історичні аспекти розвитку загальних методів, прийомів і засобів виховання. Розкрито зміст громадянського, морального, правового, естетичного, екологічного, трудового та фізичного виховання особистості школяра. Розглянуто нову парадигму виховання, сформовану на базі особистісно-орієнтованого підходу. Визначено педагогічний потенціал національно-культурних традицій українського народу. Показано особливості проведення виховної роботи в навчальних закладах для здібних і обдарованих дітей. Охарактеризовано сучасні виховні системи та технології, викладено основні положення концепції національного виховання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.511.215


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349222

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel