Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Педагогіка та психологія

Ред.: І.Ф. Прокопенко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1080

Висвітлено особливості викладацької та громадсько-просвітницької діяльності Г.Сковороди на Слобожанщині, проаналізовано становлення та розвиток музично-педагогічних ідей у його творчій спадщині. Наведено вимоги до дитячої літератури в українській педагогічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Розкрито витоки порівняльно-педагогічних досліджень української педагогічної думки. Описано закономірності та принципи навчання образотворчого мистецтва в історичному аспекті. Розглянуто питання педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів, професійної підготовки педагога як предмет педагогічної деонтології, змісту освіти як теоретичну проблему сучасної дидактики. Визначено показники професійного саморозвитку вчителя, етапи формування емпатійної культури студентів. Викладено теоретико-педагогічні аспекти оздоровчої культури студентів. Проаналізовано взаємозв'язок між дидактико-методологічною роботою з обдарованими дітьми та процесом їх соціалізації, організацію виховної роботи у школі як засіб самореалізації особистості учнів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9я54(4Укр)3 + Ч30я54(4Укр)3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69478

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel