Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу

О.Є. Антонова
ISBN 966-856-144-9
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1247

Розглянуто існуючі теоретико-методичні підходи щодо вивчення проблеми обдарованості особистості, розкрито зміст базових понять досліджуваного питання. Проаналізовано філософсько-педагогічні системи Давнього світу, виховні теорії Середньовіччя та епохи Відродження щодо визначення творчого потенціалу людини. Висвітлено погляди видатного чеського педагога Я.А.Коменського на природу людських здібностей, наведено огляд праць провідних діячів Нового часу (Дж.Локка, Ж.Ж.Руссо, К.А.Гельвеція, Д.Дідро, Й.Г.Песталоцці, Г.Сковороди) присвячених вивченню феномену обдарованості особистості, викладено різні концепції виховання талановитих дітей. Розглянуто сучасні підходи щодо визначення сутності обдарованості, охарактеризовано її найвідоміші моделі. Висвітлено досвід розвинених країн світу в організації навчання та виховання обдарованих дітей (на прикладі США, Великобританії, Франції, Японії, Німеччини, Ізраїлю, Російської Федерації). Обгрунтовано шляхи розв'язання проблеми виявлення та розвитку творчих здібностей підростаючого покоління в Україні за сучасних умов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.220 + Ю983.724


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671248

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel