Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Навчально-методичний комплекс дисципліни "Розвиток психомоторики дитини"

Уклад.: А.І. Шинкарюк
ISBN 978-966-2053-06-7
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1124

Розглянуто єдність моторних, пізнавальних та емоційних проявів психіки дитини на перших етапах онтогенезу. Наведено огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень психічного розвитку та пізнавальної діяльності дитини, розкрито зв'язок рухів з емоціями. Проаналізовано взаємовплив моторики та активності психіки дитини у різні вікові періоди. Висвітлено питання розвитку загальної психомоторної обдарованості в учнів I - IV класів. Наведено методи визначення властивостей нервової системи у дітей за показниками моторики. Охарактеризовано порушення моторних рівнів ЦНС та активності психіки дітей з церебральним паралічем і нервово-психічними захворюваннями. Розкрито психомоторні можливості учнів допоміжної школи, запропоновано методи корекції їх розвитку.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю983.21-302 р30 + Ю983.5 р30


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА691013

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel