Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Навчальна продуктивна (творча) діяльність у різних ланках системи освіти

Ред.: В.І. Гусєв
ISBN 5-7763-2086-0
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1093

Розглядаються психолого-педагогічні аспекти організації творчого процесу навчання з фізики в сучасній школі, методологічні проблеми підвищення продуктивності вивчення механіки в середній загальноосвітній школі, а також проблеми розвитку професійного мислення і процесу визначення рівня професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Досліджуються можливості розвитку мислення школярів у навчальному пізнанні фізики на основі логічного підходу і нові технології навчання фізики як засобу розвитку їх творчих здібностей. Дано опис рефлексивного управління засвоєння нового матеріалу під час навчання фізики на основі модульної технології. Висвітлюються питання формування стратегії комбінаторних дій в творчості учнів у школі, а також підвищення їх організаторської обдарованості тощо.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.220 я43 + В3 р(4Укр)21 я431(4Укр)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В342452

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel