Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обмін досвідом. Вчителі про свою роботу.

Міжпредметні зв'язки фізики і математики у 9 - 11 класах середньої загальноосвітньої школи

О.І. Єфремова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1266

Розглянуто питання розвитку міжпредметних зв'язків фізики та математики за умов реалізації нової концепції та проекту стандарту шкільної фізичної освіти, а саме, здійснення інтеграції, генералізації, диференціації, індивідуалізації, гуманізації у навчальному процесі. Доведено, що підвищити якість знань учнів з фізики можна завдяки адекватному та широкому використанню математичного апарату. Визначено методичні вимоги до тлумачення та змісту міжпредметних зв'язків. Обгрунтовано можливість і необхідність застосування єдиної символіки та термінології для визначення спільних фізико-математичних понять; узгодженого формування деяких фізичних і метаматичних понять (функції та функціональної залежності між змінними фізичними величинами, вектора та векторних величин, похідної у математиці та фізиці); використання математичних методів (аксіоматичного, дедукції, індукції, доведення від супротивного, векторного, координатного) та прийомів (розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем, знаходження суми n членів арифметичної прогресії). Запропоновано деякі форми роботи з обдарованими дітьми на базі нових математичних ідей. Наведено методичні рекомендації для вчителів фізики та запропоновано методику розвитку міжпредметних зв'язків.


Індекс рубрикатора НБУВ: В.р(4УКР)2-3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА315368

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel