Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Концепція Національного центру обдарованої дитини

В. Мадзігон, Н. Федорова, В. Шинкаренко, О. Бохно, Г. Щекатунова, А. Цимбалару, В. Оксьон, Н. Геліон, Л. Тарасенко, Л. Ковбасенко, В. Рибалко, Г. Левченко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1461

Запропоновано до обговорення освітянській громадськості проект Концепції Національного центру обдарованої дитини, розробленої робочою групою, створеною МОН України, АПН України та Головним управлінням освіти і науки м. Києва на виконання Указу Президента від 20 березня 2008 року за № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" і про створення на базі однієї зі шкіл-інтернатів м. Києва Національного центру обдарованої дитини як експериментального ЗНЗ для обдарованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Розкрито мету та завдання Центру, його структуру, методологічні засади та вихідні положення, матеріально-технічну базу, питання наступності та результативності навчання у Центрі, фінансування. Зосереджено увагу на новизні запропонованого Центру, яка полягає в тому, що принцип безперервності освіти та виховання реалізується через об'єднання в одну освітню систему п'яти ступенів, які дають дитині можливість отримувати фундаментальні та поглиблені профільні знання (навчальний рух по вертикалі, який поділений на етапи і ступені), а також шукати себе в галузях "спротивно-художньо-естетичній", "суспільно-гуманітарній", "загально-технічній", "академічній" (пошуково-селекційний рух по горизонталі). Зазначено, що в основу технології навчання у Центрі покладено ідею оперативного керування дидактичним процесом, проектування й відтворення творчого навчального циклу; реалізація змісту навчання та виховання передбачає використання існуючого навчально-методичного забезпечення, розробку інноваційних методик та їх експериментальну апробацію, підготовку нових навчально-методичних посібників, підручників із різним рівнем складності у відповідності з обраною профільною та початковою професійною підготовкою. Акцентовано увагу на Корпоративний університет, який передбачено у структурі закладу для забезпечення наступності між середньою та вищою освітою у Центрі.


Ключ. слова: Національний центр обдарованої дитини, діти-сироти, діти, позбавлені , освітня система п'яти ступенів, пріоритетні , принцип варіативності


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.220 + Ч421.207


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22469

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel