Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності

Н.Г. Калашник
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1143

Висвітлено основні етапи теоретичного осмислення категорії естетичного смаку в філософії та її втілення в життя в педагогічній теорії та навчально-виховній практиці людства. Розглянуто теоретико-методологічні засади виховання естетичних смаків учнівської молоді за сучасних умов, основні аспекти, принципи та підходи, педагогічні, психологічні та соціокультурні чинники та механізми їх формування, зокрема в дітей різного віку та обдарованості у різноманітних аспектах. Досліджено особливості естетичного виховання та формування естетичних смаків у сучасній українській школі, його програмно-методичне забезпечення. Обгрунтовано доцільність запровадження до навчально-виховного процесу окремої навчальної дисципліни - густосології (смакології), яка інтегрує до цілісної системи всю сукупність знань про естетичні смаки, їх суть та форми, історію розвитку та осмислення, основні передумови, чинники, механізми, принципи, методи та засоби їх формування з урахуванням віку дітей, їх здібностей та естетичних спрямувань.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.355


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329697

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel