Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України

Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді : матеріали XІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції,

-
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 222

ЗМІСТ
Аніщенко Н. В., Малишко С. М. Концептуальні засади розвитку креативності майбутніх педагогів
Бельская Н. А. «Творческая дисфункциональность» и личностная креативность
Бєлікова Ю. Ю. Педагогіка партнерства
Биков О. М., Бушина І. Б. STEM-квест, як один із сучасних інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю
Бітлян О. К., Орел А. К. Впровадження STEM-освіти на уроках природничого циклу Миколаївського економічного ліцею № 2
Бойченко В. В. Інновації в магістерській підготовці STEM-учителів: досвід США
Бойченко М. А. Бойченко А. В. Педагогічна підтримка артистично обдарованої учнівської молоді в Польщі
Бондаренко Ю. В. Інтерактивні технології як розвиток творчої особистості в освітній діяльності початкової школи
Ваганова Н. А. Система КАРУС як інноваційна технологія у сучасній освіті
Вдова Н. П. Психологічні аспекти проблеми життєвого самовизначення сучасної молоді в умовах євроінтеграції України
Ворона Л. І. Зарубіжний досвід організації та функціонування закладів позашкільної освіти
Горбань Л. В. Формальний і неформальний підходи у науковій освіті обдарованих учнів
Душило О. В. STEM-освіта як ефективний підхід до оволодіння учнями ключовими компетентностями на уроках англійської мови
Жидкова Н. М. Наукова освіта як розвиток традицій навчально-дослідницької діяльності учнів у школах України
Киричук В. О. Розвиток обдарованої дитини в системі проектного управління освітнім процесом закладу середньої освіти з використанням інформаційних технологій
Ковач О. І. До питання впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку інтересу в учнів до вивчення навчальних предметів
Кравцова О. П., Литвин В. А., Осадча О. М., Ярошенко Т. В. Використання хмарних технологій в навчальному процесі - умова для створення сучасного освітнього середовища
Кулик Н. П. Створення системи єдиного інформаційно-освітнього поля через впровадження ІКТ
Лакович А. М., Лакович А. С. Використання освітніх інновацій у роботі з обдарованими дітьми
Латиш Н. М. Активізація творчого мислення молодших школярів в ускладнених умовах
Логінов А. Ю. Мистецька вітальня як одна із форм іннноваційної та дослідницької роботи з обдарованими дітьми
Малиношевська А. В., Ласкова-Ярмоленко А. О. Засади, принципи та формати неформальної освіти: огляд досвіду європейських країн
Марусіна Л. М., Мацюк Є. М. Розвиток особистості школяра: сучасні реалії та перспективи
Моляко В. О. Аналіз передумов становлення та проявів творчого потенціалу (на прикладі життя та творчості художника М. О. Врубеля)
Нестерук-Володимирець О. В. Соціально-психологічна адаптація обдарованої молоді та старших підлітків в умовах закладу позашкільної освіти
Онопченко Г. В. Формування електронного навчально-методичного забезпечення наукової-дослідної діяльності школярів
Онопченко О. В. STEM-освіта: аналіз досвіду провідних країн світу
Пасічник С. О., Гненна О. Я. Методи діагностики та розвитку обдарованих дітей старшого дошкільного віку
Пашкевич Н. М. Використання STEM-освіти на гурткових заняттях в закладах позашкільної освіти
Перерва Н. С. Проект уроку «Регулювання кислотності ґрунту в домашніх умовах»
Полонська Т. К. Сучасні інноваційні технології навчання іноземної мови обдарованих дітей у початковій школі
Реуцька О. В., Каменюка Л. А., Коробова О. М. Розвиток обдарованих дітей, схильних до дослідницької роботи, в умовах сільського закладу загальної середньої освіти
Роїк В. І. Соціалізація особистості в системі Малої академії наук
Слабко Н. М., Голозубова О. В. Освітні технології роботи з обдарованими дітьми у Великій Британії
Третяк Т. М. Розвиток мисленнєвої діяльності старшокласників у процесі розв'язування творчих задач
Уманська Т. О. Мультидисциплінарний підхід через STEAM-освіту: гуманітарний аспект
Устенко М. Г. Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення
Чудакова В. П. Технологія і моделі експертизи і формування компетентностей конкурентоздатності особистостів умовах інноваційної діяльності
Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови створення інноваційного особистісно-орієнтованого середовища для роботи з обдарованими студентами
Шепельова М. В. Особистісні характеристики художньо обдарованих студентів
Шестакова Т. В. Діагностика та розвиток творчого мислення молодших школярів за параметрами легкості, гнучкості й оригінальності
Шульга В. М. Компетентність самовизначення старшокласників, як основний чинник соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах профільного навчання
Щербань А. В. Гірич Г. М. Особливості професійного самовизначення обдарованих учнів ліцею
Ющенко О. В. Обереги своїми руками
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel