Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України

Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

-
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 199

ЗМІСТ
Антіпова О. П. Роль штучного інтелекту в репрезентації соціокультурної дійсності інформаційної ери
Антонов В. М. Кібер-математичний креативно-експертний акмеологічний потенціал штучного інтелекту
Бойченко М. А. Витоки освіти обдарованих: від давніх цивілізацій до кінця ХІХ століття
Гальченко М. С. Наукова освіта як основа формування обдарованості в умовах інформаційного світу
Гірник Є. В. Соціальний контекст суспільного сектору економіки
Довга М. І. Проблема змісту понять «творчість» та «креативність»
Дяк Т. П. New-знання: шлях до генія чи посередності?
Зверик А. П. Авторский психологический механизм творческой одаренности
Іванова Н. В. Антропологічні виклики педагогіки Фрідріха Фребеля в інтерпретації смислів сучасного українського дошкілля
Ілляхова М. В. Гносеологічна креативність суб'єкта освітнього процессу
Ильин В. В. Человек в структуре цифровой реальности: задачи, риски, угрозы
Ільїна А. А. Цифрова реальність: чи потрібні їй обдаровані індивіди?
Ільїна Г. В. Обдарованість у добу глобалізації
Кліменчук Н. В. Пошуки роботи з обдарованими студентами
Лакович А. М., Лакович С. С. Цифрові технології: перспективи й застереження
Ліпін М. В. Міфологія креативності в інформаційному світі
Міленіна М. М. Штучний інтелект та штучна особистість: антропологічний аналіз
Одинець А. В. Самосвідомі роботи Джунічі Такено
Підгаєвська С. М. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами інноваційних технологій
Поліщук І. І. Обдарованість: природа і суть
Поліщук О. Д. Обдарованість - дар чи крапля здібностей і море праці
Сакун А. В. Віртуальний освітній простір як засіб розширення можливостей особистості для творчих здібностей
Тітченко С. Ю. Психологічний супровід обдарованої особистості в сучасному освітньому просторі
Ткаченко Л. І. До формування філосфоського і педагогічного напрямів у проблематиці обдарованості
Федорчук О. А. Креативні засади педагогічного мислення в процесах формування сучасного вчителя
Червінська І. Б. Соціокультурний розвиток творчої обдарованої особистості учня гірської школи
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel