Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України

Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали XІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції

-
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 202

У збірник увійшли статті та тези учасників науково-практичної конференції «Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави», у яких розкрито сучасні наукові підходи, теорії, концепції та технології з проблем діагностики, розвитку та підтримки обдарованої особистості в освітньому середовищі та соціумі.

ЗМІСТ

Андросович К. А. Теоретичний аналіз дослідження проблеми соціальної адаптації

Аніщенко Н. В., Ярошенко І. В. Особливості прояву музичної обдарованості у дітей дошкільного віку

Антонова Л. Ф. Робота педагогічного колективу Чорноморської гімназії № 1 щодо забезпечення якісної освіти
Бідненко Р. П. Адаптація учнів в умовах ЗЗСО
Бідюк І. А. Особливості арт-терапії в роботі з обдарованими дітьми
Білоус О. І. Формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової української школи: річний досвід роботи
Богосвятська А.-М. І. Новій українській школі - нові форми уроків! Новаторські типи уроків для розвитку компетентностей обдарованої особистості
Бодрик О. О. Формування громадянських компетентностей обдарованих дітей при вивченні інформатики
Бойченко М. А., Бойченко В. В. Розвиток технічної обдарованості школярів в умовах STEM-освіти у США
Босак В. І., Босак Л. О. Формування та реалізація інноваційних проектів в умовах сучасних технологій
Ваганова Н. А. Процес творчого мислення дітей 5-7 років
Варивода В. О, Гришко О. М. Застосування логіко-математичної символіки при навчанні обдарованих дітей математиці
Веренич Л. В. Обдарована особистість - модератор сучасної освіти
Гальченко В. М. Формування готовності студентів спеціальності дошкільної освіти до роботи з розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку
Гальченко М. С. Актуальні напрямки роботи з обдарованими дітьми у міжнародному вимірі
Гірич Г. М. Практичний інтелект та особливості його прояву у майбутніх педагогів
Глубенок С. В. Застосування елементів перевернутого навчання на уроках астрономії
Гніда Т. Б. Педагогіка партнерства з питань соціалізації обдарованої дитини з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок військових дій
Голота О. В. Супровід і підтримка розвитку обдарованої особистості в умовах закладу загальної середньої освіти
Горбань Л. В. Інтеграція формальної і неформальної освіти обдарованих учнів
Граждан Л. В. Практичні рекомендації по виявленню критичного мислення в учнів
Гулько Ю. А. Розвиток емоційної сфери дошкільників з ознаками інтелектуальної обдарованості
Гуменюк Л. М. Розбудова системи навчання і виховання обдарованих дітей та молоді в Україні
Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими дітьми, та організаційно-методичні засади їх формування засобами науково-методичної роботи
Дуб М. М. Розвиток обдарованої дитини в умовах НУШ
Євстаф'єва І. Г. Актуалізація ресурсів розвитку творчого мислення у підлітків
Желтуха Т. В. Формування критичного мислення учнів через науково-дослідницьку діяльність
Жерліцин С. О., Жерліцин Н. С. Вивчення особливостей підготовки учнів до олімпіад як один з напрямів підвищення професійної компетентності педпрацівників в системі післядипломної педагогічної освіти
Жидкова Н. М. Творче та критичне мислення у розвитку творчості учнів з суспільствознавчих предметів
Зайцева М. А. Педагогічна підтримка обдарованих учнів як напрям виховної роботи класного керівника
Заярна В. С. Організаційно-педагогічна модель діяльності STEM-центру в умовах закладу позашкільної освіти
Зверик А. П. Авторский психологический механизм творческой технической одаренности (при решении технических задач на изготовление бумажных летающих моделей).
Іванова Л. А. Формування та розвиток системи компетентностей учнів в умовах НУШ
Карабцова В. Т., Голозубова О. В. Особливості виховання обдарованих дітей: поради батькам
Караван А. М., Федорчук Л. В, Чернецька В. І. Формування конструктивного ставлення молодших школярів до особистісного росту в умовах «Нової української школи»
Карюк Є. О. Скарбничка порад, хитрощів та ідей для навчання обдарованих дітей у ХХІ столітті
Касьянова С. В. Обдаровані діти як науково-педагогічна проблема
Ковальова О. А. Концепція експериментальної авторської методики для профорієнтації «призначення у соціумі»
Корольова О. С. Взаємодія батьків й учителів щодо розвитку обдарованих учнів
Лавриченко Н. М. Особистісні якості і поведінкові паттерни обдарованих дітей
Лакович А. М. Використання інноваційних технологій у роботі з обдарованими дітьми
Ласкова-Ярмоленко А. О. Гейміфікація як один з трендів сучасної формальної і неформальної освіти
Латиш Н. М. Психологічні аспекти дослідження творчого сприймання соціальної інформації
Лєпіхова Н. В. Нормативно-правові, психолого-педагогічні основи безпечного освітнього середовища
Лук'янчук Н. В. Професійна підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями в сучасних реаліях
Магдик І. В., Аніщенко Н. В. Розвиток творчого потенціалу обдарованих підлітків засобами ментальної арифметики (на прикладі школи Соробан)
Малиношевська А. В. Освіта і розвиток обдарованої особистості
Мельник М. Ю. Аналіз ІТ-сегменту ринку праці
Міленіна М. М. Чи є схильність до шахрайства вадою, або про нетипові форми обдарованості
Моляко В. А. Психология творчества в парадигме конструктологии
Музиченко Д. М. Педагогічні аспекти роботи із обдарованими вихованцями в умовах закладу позашкільної освіти
Нападій Н. В. Розвиток творчих здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності
Нестерук-Володимирець О. В. Вирішення проблем профорієнтації і консультування обдарованих дітей та молоді: мотиви вибору та діяльності на прикладі проекту «Трафік можливостей»
Оболонкова С. Б. Робота зі здібними та обдарованими учнями в початкових класах (з досвіду роботи)
Онопченко Г.В., Онопченко О.В. Організаційні та методичні основи створення віртуальних груп для науково-дослідної діяльності обдарованих школярів
Панасенко Н. М. Наукова освіта як академічна основа для розвитку підприємницької компетентності в учнів середньої та старшої школи
Парубець І. П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках природничо-математичного циклу
Перова Н. М. Супровід і підтримка розвитку обдарованої особистості
Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І., Кулініч М. П. Адаптаційні можливості дитини раннього віку як умова розвитку її обдарованості
Поліщук І. Ю., Радченко С. М., Радченко С. В. Компетентнісно спрямована освіта - інноваційна домінанта розвитку Київської Малої академії наук
Polonska T. K. The Essence of Competence-Oriented Foreign Languages Teaching of Young School-Age Gifted Children in the Context of New Ukrainian School
Попова І. М. Формування математичних компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової української школи
Постова К. Г. Принципи та форми реалізації STEM напряму в освіті
Потієнко В. О., Богомаз І. В. Особливості організації роботи з обдарованими учнями під час канікул
Савченко І. М. Створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів підтримки дослідницької роботи учнівської молоді Малої академії наук України на засадах трансдисциплінарного підходу
Свириденко Д. Б. Дослідження у науковій освіті: виклики наукометрії
Сидоренко Н. Ю. Майстер-клас «Джерело моєї сили»
Слабко Н. М., Голозубова О. В. Виховний потенціал сім'ї у розвитку дитячої обдарованості
Смотрін В. О. Особливості педагогічної роботи з інтелектуально обдарованими учнями
Сорока С. В., Педагогічні труднощі в процесі діагностики обдарованих дітей
Спесівцева Н. Ю. Система виховання громадянських цінностей учнів в роботі вчителя-предметника через впровадження в роботу технології соціально - активного проекту
Титаренко І. О. Соціально-культурні чинники у функціонуванні системи освіти
Тищенко Д. Д. Нейробіологічні підходи в освіті
Тільна Н. В. Вплив процесу децентралізації виконавчої влади на розвиток дошкільної освіти та підтримку обдарованості дитини
Тревор Дж. Теббс. «Система Люстра» (формування цілісного портрету особистості)
Третяк Т. М. Розвиток творчого мислення старшокласників засобами КАРУСу
Турко Б. Б. Підготовка майбутніх асистентів до роботи з обдарованими дітьми у канадських закладах освіти
Тягло Н. В. Основні напрями підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької роботи учнів
Чудакова В. П., Курбанов И. Х. Формирование компетентностей инновационности и конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности: технологии успешных жизненных стратегий
Шевенко А. М. Виявлення та активізації особистісно-професійного ресурсу вчителя
Шелестова Л. В. Інтегрований зміст освіти як засіб розвитку старших дошкільників і молодших школярів
Шепельова М. В. Проектування розвитку художньої обдарованості студентів
Шульга В. М. Проблема соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах профільного навчання
Шульга О. В., Шульга Ю. С. Напрями виховної роботи з обдарованою учнівською молоддю в недільних школах
Щербань А. В. Особливості фахової підготовки майбутнього вчителя музики до педагогічної діяльності з обдарованими підлітками
Яременко М. Г., Яременко Н. В. Реалізація компетентнісного підходу у роботі з обдарованою учнівською молоддю: з досвіду роботи Білоцерківського НВО «Ліцей-МАН»
Яценко Г. Ю, Каменюка Л. А. Система роботи методичної служби з інтелектуально-обдарованими дітьми у м. Куп'янськ Харківської області

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel