Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології

Ред.: С.Д. Максименко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1251

Висвітлено тенденції розвитку української сім'ї та її проблеми на сучасному етапі. Проведено емпіричне дослідження ролі родинного та шкільного середовища у становленні механізмів соціальної адаптації обдарованого підлітка. Запропоновано шляхи використання методики "життєвих ситуацій" з метою підвищення компетенції підлітків у ході вирішення сімейних конфліктів. Відображено психологічні проблеми диференціації системи освіти. Описано соціально-психологічні фактори конфліктної взаємодії у сім'ї. Розкрито взаємозв'язок афективних та інтелектуальних компонентів у становленні особистості дитини у сім'ї. Проаналізовано вплив електронних засобів інформації та комп'ютерних технологій на агресивність сучасного підлітка. Викладено онтопсихологічні засади спілкування та злагоди у сім'ї.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9я54(4Укр)1


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70434

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel