Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей

Ред.: Б.К. Остафійчук
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1232

Розглянуто філософію як теоретичну основу загальнолюдського та національного в структурі духовності особистості, а також самоуправління як чинник національного виховання в молодіжних товариствах Галичини на початку ХХ ст. Проаналізовано особливості формування духовності майбутніх учителів засобами вітчизняної та світової культури, а також духовно-моральних цінностей на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки. Наведено актуальні підходи до роботи з обдарованими дітьми в дошкільних закладах України та за рубежем. Визначено взаємозв'язок національних і загальнолюдських цінностей у становленні особистості громадянина. Проаналізовано стан біоетичної освіти в державі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч481.352я43


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА632642

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel