Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Результати науково-дослідних робіт Інституту обдарованої дитини НАПН України

Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості : монографія

В.В. Камишин, О.М. Рева
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 200

Монографія присвячена розв’язанню актуальних питань управління розвит-ком академічної обдарованості тих, хто навчається, спираючись на кваліметрічні показники закономірностей прийняття рішень учасниками навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику стохастичного і нестохастичного характеру.
Обґрунтовано методологію і досліджені закономірності прояву основних навчальних домінант, як головних чинників мотивації на досягнення успіху / за-побігання невдач, а також рівнів домагань, як головних системоутворюючих чин-ників тих, хто навчається, які найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку суб-моделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників. Оцінено їх ефективність.
Монографія розрахована на науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, спеціалістів, які займаються управлінням освітньою діяльністю, а та-кож може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення ква-ліфікації педагогічних працівників навчальних закладів.

 

IOD © 2007-2018  ::  powered by mel