Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта"

4 (78)'2015

Редакційна рада: І.Д. Бех, В. В. КамишинД В. Сухомлинська
ISBN 2308-8885
Засновники: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

Кількість переглядів: 691

ЗМІСТ
Туманов І. Вища школа України: навчання образотворчого мистецтва – теорія і практика сьогодення
Соломаха С. Простір культури – середовище формування світогляду ообистості
Антоник Н. «Відеосольфеджіо» на уроках музики
Сердюк О. Методи формування музичного сприймання у молодших школярів
Тодорова Л. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках музики в початковій школі
Сергієнко С. Література про музику для школярів і педагогів
Шерстинюк А. Техніка рисунка в початковій школі: методи та засоби
Ничкало С. Ювілейні дати 2015 року
Руденко І. Інтерактивні технології формування творчої активності підлітків
Косенко П. Унісон трьох мистецтв
Fedorenko S. Arts integration in shaping liberal culture of undegranduate students in the USA
Мінасян Н. Набуття художньо-естетичного досвіду старшокласниками на уроках художньої культури
Грищенко Т. Велична постать майстра.
Олександр Кошиць
Анотації
ДО НОТНОГО ЗОШИТА

Contents
Tumanov I. Higher education in Ukraine: Teaching of fine arts - modem theory and practice
Solomakha S.
Space of culture-environment of formation of the person's worldview
Antonyk N. «Video-solfeggio» at music lessons
Serdiuk A. Methods of formation of primary schoolchildren's musical perception
Todorova L. Development of informative interest at music lessons in primary school
Serhienko S.
Literature about music for students and teachers
Sherstyniuk A.
Drawing technique in a primary school
Nychkalo S.
Jubilee 2015 Rudenko I. Interactive technologies as a condition of formation of the teenagers' creative activity
Kosenko P. Unison of three arts
Fedorenko S. Arts integration in shaping liberal culture of undegranduate students in the USA
Minasian N. Acquiring artistic and aesthetic experience by the senior schoolchildren at art and culture lessons
Hryshchenko T. The great figure of the master.
Alexander Kosice
Annotation
TO MUSIC NOTE-BOOK
 M4-15_ob1-1.jpg (962 Kb)  Скачано разів: 639
 M3-15_ob1-2.jpg (824 Kb)  Скачано разів: 599
 m4(78)_2015nn.part5.rar (623 Kb)  Скачано разів: 317
 m4(78)_2015nn.part1.rar (2097 Kb)  Скачано разів: 329
 m4(78)_2015nn.part2.rar (2097 Kb)  Скачано разів: 317
 m4(78)_2015nn.part3.rar (2097 Kb)  Скачано разів: 312
 m4(78)_2015nn.part4.rar (2097 Kb)  Скачано разів: 325
 Анотація 4(78)_2015.docx (50 Kb)  Скачано разів: 453
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel