Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали Національної академії педагогічних наук України

Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації". Частина І

Редакційна колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови), Ю. І. Мальований (відп. секретар), М. І. Бурда, А. М. Гуржій, М. Б. Євтух, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинська.
Національна академія педагогічних наук України

Кількість переглядів: 2194

У збірнику подано результати наукових досліджень і практичного досвіду реалізації компетентнісного підходу на всіх рівнях освіти, оприлюднені під час роботи методологічного семінару в Національній академії педагогічних наук України. Розглянуто методологічні і теоретичні засади компетентнісно орієнтованої освіти, питання реалізації компетентнісного підходу в шкільному навчанні, проблеми компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх педагогів та фахівців інших спеціальностей у вищих навчальних закладах.
Для науковців, учителів, викладачів, керівників і працівників органів управління освітою, методистів, аспірантів, інших читачів, яких цікавлять проблеми сучасної освіти.
Статті подано в авторській редакції (збережено стилістику, орфографію та мову). Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела тощо.
 ЗМІСТ.docx (23 Kb)  Скачано разів: 1823
 І_том.rar (2398 Kb)  Скачано разів: 15862
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel