Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 2 (21) /02/2014

Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
ISBN 2309 ?3935
Інститут обдарованої дитини АПН України

Кількість переглядів: 750

1. НАУКА – ПРАКТИЦІ
1.1. Марушкевич А.А. Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи в аналітиці сучасних учених
1.2. Островерхова Н.М. Урок як соціально-педагогічна система
1.3. Максимович О.М. Професійна підготовка майбутніх педагогів до діяльності з обдарованими дітьми
1.4. Піонтковський-Вихватень Б.О. Навчання обдарованих дітей у навчальних закладах України: історичний контекст
1.5. Будій Н.Д. Формування готовності вчителя до евристичного навчання – умова інтелектуального розвитку обдарованих учнів
1.6. Стьопул В.І., Дмітрієв А.О. Теоретичні засади формування тестових засобів контролю іншомовної обдарованості
1.7. Саміленко Р.А.. Творчий потенціал та розвиток особистості у вітчизняних музично-педагогічних системах

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Онопченко Г.В., Мілєнін В.М., Галкін С.О., Баранова М.А. Освітнє інтернет-середовище як засіб соціалізації дітей з особливими потребами
2.2. Павлик Н.М. Розвиток вольових рис характеру в обдарованих старшокласників
2.3. Кабиш-Рибалка А.В. Психологічні фактори вибору стратегій проектування життєвого шляху особистості
2.4. Зубовская Л.Л., Шувырь В.Ю. Школа ассертивности – модель школы будущего
2.6. Камишин В.В. Формування абсолютної шкали кваліметрії рівнів навчальних досягнень з урахуванням складності тестових завдань

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова В.П. «Самооцінка» як складова інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала» ? критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак С.Б. Выучить иностранный язык? – Легко! Урок первый

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Іванішина Л.М. Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток реактивної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (цикл інтегрованих навчальних занять)

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Османова Н.С. Сопоставительный анализ моделей и технологий психолого-педагогической поддержки развития одаренных детей

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Жерліцин С.О. Обдарована гордість Луганщини …

8. Аналітика
8.1. Корінна Л.В. Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі у Житомирському обласному педагогічному ліцеї

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2014 року
 Анотация.doc (112 Kb)  Скачано разів: 594
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel