Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 (10) 2013

І. С. Волощук (головний редактор)
ISBN 376.54+159.928.22
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 1091

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців, освітянської громадськості.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.


ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
1. Кремень Василь. Людина в суперечностях «відкритого» світу
2. Ткаченко Лідія. Розвиток особистості в дефініціях синергетики: філософсько-освітній тезауру
3. Буркова Людмила. Диагностика жизненных ценностей личности как
управляющего параметра в прогнозировании и построении жизненных стратегий
4. Тесленко Валентин. Робота з обдарованими дітьми у системі середньої освіти США
5. Дроботенко Микола. Ретроспектива розвитку творчої особистості
6. Киричук Валерій, Єнотаєва Людмила. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти
7. Ілляхова Марина. Сучасні підходи до формування системно-креативного мислення в освіті
8. Глинянюк Наталія. Сучасні проблеми діагностики та розвитку дитячої обдарованості
9. Мельник Марина. Готовність до професійного самовизначення на етапі ранньої юності як психолого-педагогічна проблема
10. Ситцевa Марина. Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини
11. Якимчук Мирослава. Вплив освітнього середовища на творчу самореалізацію обдарованих учнів у гімназії
12. Савиченко Ольга. Суб'єктна регуляція розвитку спортивної обдарованості в юнацькому віці
13. Кириченко Олена. Міждисциплінарний підхід до аналізу художніх творів
у навчальному процесі майбутніх учителів образотворчого мистецтва (до постановки проблеми)
14. Алєксєєва Світлана. Психолого-педагогічний супровід обдарованої молоді у підготоці до вибору професійної кар'єри
15. Камишин Володимир, Рева Олексій, Панасюк Алла. Пілотна оцінка рівнів домагань майбутніх авіадиспетчерів на множині пропусків занять
16. Власенко Федір, Твердовська Ольга. Гуманітарна складова модернізації
вищої освіти в Україні
17. Колесник Наталія. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи в умовах університетської педагогічної освіти
18. Вітвицька Світлана. Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності: психолого-педагогічний аспект
19. Меркулова Світлана. Складові організації процесу педагогічної орієнтації старшокласників із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
20. Косенчук Ольга. Характеристика cкладових моделі формування лідерських якостей старшокласників у позаурочній діяльності на рівні міста
21. Король Анатолій. Особливості навчання графічного дизайну естетично обдарованих учнів у позашкільних закладах освіти
22. Дем'яненко Валентина. Формування дослідницької компетентності учнів Малої академії наук України
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
23. Моляко Валентин. Синергетика и проблемы психологии творчества в разработке подхода к изучению одаренности
24. Рибалко Валентин. Творче сприймання старшокласниками однолітків як фактор розвитку обдарованості особистості: історико-теоретичний та методологічний аналіз
25. Гнатюк Марія. Розвиток технічної обдарованості у студентів дослідницьких університетів як джерело створення об'єктів інтелектуальної власності
26. Савенкова Ірина. Індивідуальний хронотоп перебігу невротичних, пов'язаних зі стресом, і соматоформних розладів
27. Пионтковский-Выхватень Богдан. Теоретико-исторические аспекты исследования проблемы личностного развития интеллектуально одарённого ребенка
28. Біла Ірина. Специфіка конструювання реальності у дошкільному віці
29. Бельська Наталія. Професійні орієнтації потенційно обдарованих учнів
30. Марченко Ірина. Психологічний зміст ставлення молоді до обраної професії
31. Латиш Наталія. Активізація конструктивного мислення учнів молодших класів
32. Павлик Наталія. Тенденції характерологічного розвитку обдарованих старшокласників у період подолання вікової кризи
33. Вінник Наталія. Досвідна складова структури особистості: компетентнісний аспект
34. Лук'янчук Наталія. Класифікація видів тренінгів
35. Макарова Любов.. Етнічна самоідентифікація студентської молоді як творчий процесc
36. Александровская Валентина. «Образ-я» творческой личности: концептуально-методологический аспект
37. Чудакова Віра. Формування конкурентоздатної особистості, готової до інноваційної діяльності засобами рефлексо-інноваційного тренінгу
38. Лучинкіна Анжеліка. Особливості світоглядних установок при девіантному напрямі інтернет-соціалізації
39. Яншина Тетяна. Підходи до навчення обдарованих дітей
ІV. Наші автори
 Зміст_10.doc (172 Kb)  Скачано разів: 821
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel