Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 8, 2012

І. С. Волощук (головний редактор)
ISBN 978-966-2249-08-8
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 1102

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1. Буркова Людмила. Определение методологических основ к проблеме проектирования
стратегий жизни одаренной личности
2. Островерхова Надія. Організаційні механізми реалізації змісту освіти і навчання обдарованих дітей
3. Пораденко Людмила. Цілісний розвиток багатогранної індивідуальності учня
4. Мілютіна Катерина. Життєві траєкторії обдарованої особистості у нестабільному соціальному середовищі
5. Гриньова Марина. Наступність як чинник неперервності освітнього процесу обдарованої особистості
6. Тесленко Валентин. Становлення нормативно-правової бази інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх навчальних закладів України з 1996 по 2001 роки
7. Микитюк Ірина. Сутність професійної компетентності в аспекті компетентнісного підходу в освіті
8. Гордієнко Леся. Кроскультурна грамотність як індикатор міжнаціонального розуміння
9. Аніщенко Наталія. Історичні витоки становлення та розвитку мистецької освіти в Україні
10. Киричук Валерій. Педагогічна система загальноосвітнього навчального закладу як об'єкт управління розвитком обдарованої особистості
11. Онищенко Ірина. Модель формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів
12. Мельник Марина. Особливості вибору професії обдарованими старшокласниками
13. Гаврилюк Оксана, Гушко Олена. Технологія проектного навчання іноземній мові
у контексті сучасних педагогічних технологій
14. Ліференко Дар'я. Біографічний аспект розвитку лінгвістичної обдарованості
15. Шевчук Світлана. Проектування особистісного розвитку інтелектуально обдарованої дитини на різних етапах онтогенезу
16. Березняк Юлія. Роль методу конструктивних ситуацій у формуванні творчої особистості студента
17. Талаш Інна. Модульно-рейтингове навчання як шлях до формування творчої
особистості студента
18. Устінова Вікторія. Специфіка структурування змісту гуманітарних дисциплін у вищій школі
19. Гнілуша Ніна. Проектування і реалізація цілісного регіонального екологічного потенціалу освітнього простору в процесі професійного становлення студентів-екологів вищих навчальних закладів
20. Чувасова Наталія. Креативність майбутніх учителів як основа розвитку творчої особистості учня
21. Камишин Володимир, Панасюк Алла, Рева Олексій. «Трикутник ризиків» у процедурах виявлення можливості опанування навчальними дисциплінами
22. Чернецька Юлія. Профілактика наркозалежності обдарованих дітей та молоді
23. Іваниця Аліна. Сімейне виховання студентської молоді в умовах динаміки нестабільності соціальної реальності
24. Твердовська Ольга, Власенко Федір. Аксіологічний зміст освіченості
25. Мартинова Наталія. Сутність поняття гри та роль ігрової діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців
26. Ігнатович Ольга. Проблема розвитку критичного мислення обдарованих студентів
27. Стельмах Світлана. Обдаровані діти як об'єкт буллінгу
28. Ващук Олена. Обґрунтування доцільності інтегративного підходу у процесі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників
29. Трифонова Олена, Садовий Микола. Синергетичний підхід до розвитку сучасного
стилю мислення обдарованих дітей
30. Прашко Олена. Розвиток соціальної компетентності учнів через учнівське
самоврядування
31. Харченко Наталія. Методика застосування засобів дистанційного навчання та формування знань в інноваційному освітньому середовищі
32. Оксьон Валентина. Наукові підходи до управління худ ожньо-естетичним
вихованням учнів: історичний аспект та сучасний стан
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
34. Мамедова Наталія, Кагляк Олена. Проектування та формування розвивального середовища обдарованої особистості у відділенні економіки Київської малої академії наук учнівської молоді
33. Волощук Іван, Поліхун Наталія. Проект «Фібоначчі»: мета, завдання та шляхи
реалізації
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
35. Бельская Наталия. Модифицированный и дополненный вариант методики профессиональной направленности Дж. Холланда
36. Косенчук Ольга. Характеристика cкладових моделі формування лідерських якостей старшокласників у позаурочній діяльності на рівні міста
37. Павлик Наталія. Концептуальна модель та методика дослідження характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
38. Туркова Дар'я. Програма розвитку професійної емпатії майбутніх практичних психологів
39. Томіліна Анна. Реалізація розвивального потенціалу інформаційних технологій у процесі особистісно-професійного становлення студентів при використанні
електронної платформи MOODLE
40. Макаренко Наталія. Вплив умов освітнього середовища на розвиток здібностей та психичний стан учня
41. Токарева Наталія. Особливості комунікативного моделювання особистісних сценаріїв поведінки підлітків
42. Лук'янчук Наталія. Фасилітативний супровід під час групової роботи з обдарованими старшокласниками
43. Нестерук-Володимирець Ольга. Комунікативна культура старшокласника як суб'єкта комунікативно-читацької діяльності
44. Левус Надія. Мотив досягнення успіху у творчій діяльності підлітків
45. Яншина Тетяна. Труднощі діагностики обдарованих дітей
46. Грицишина Таїсія. Формування екологічної культури дошкільника як передумови естетичної обдарованості особистості
47. Білик Олександра. Дезадаптація молодої сім'ї в умовах інформаційного суспільства
48. Пилипчук Олена. Інтелектуальний потенціал як складова професійного «образу-Я» майбутніх менеджерів
49. Литвиненко Олена. Психологічні особливості продукування людиною особистісно-значущих текстів
50. Шишова Ольга. Розвиток соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку за державною програмою «Дитина»
51. Суховірська Людмила. Синергетичні закономірності мислення обдарованих дітей
52. Качинська Алла. Теоретико-методичні засади дослідження динаміки структури інтелектуальних особливостей обдарованих підлітків
53. Артамонова Елена. Особые дети - психолого-педагогическая поддержка личностного становления
54. Лучинкина Анжеліка. Интернет-психология как направление психологической науки
55. Вінник Наталія. Духовна культура вчителя як основа супроводу обдарованих дітей
Наші автори
 Зміст_8.doc (219 Kb)  Скачано разів: 913
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel