Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 5 (12) /05/2013

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В. ...

Кількість переглядів: 892

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ

1.1. Волощук Іван Степанович. Чинники творчого процесу
1.2. Ткаченко Лідія Іванівна. Синергетичний підхід до розвитку особистості: альтернатива чи необхідність?
1.3. Зарецкая Инесса Исааковна. Проблемы самореализации одарённой личности
1.4. Филатова Оксана Аркадьевна. Духовность как формирующее начало становления личности психолога
1.5. Федорова Ніна Федорівна, Слинькова Тетяна Василівна, Фірсова Людмила Олександрівна. Підготовка майбутніх вчителів для роботи з обдарованими дітьми засобами використання технологій інноваційного навчання за моделлю А. О. Вербицького
1.6. Белова Елена Сергеевна. Условия семейного воспитания, способствующего раскрытию одарённости дошкольников с трудностями речевого развития
1.7. Потієнко Валентина Олександрівна. Комплексний підхід до формування художньо-графічної культури обдарованих учнів старших класів
1.8. Кочкина Любовь Вадимовна. Духовно-нравственное воспитание одарённого ребенка в пространстве гуманной педагогики
1.9. Лук'янчук Наталія Вадимівна, Климова Наталія Анатоліївна. Формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників у віртуальній комунікації
1.10. Ануфрієва Оксана Леонідівна. Оцінка готовності науково-педагогічних працівників до здійснення науково-дослідної роботи
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Щебланова Елена Игоревна. Система психологического сопровождения обучения одарённых учащихся гимназии
2.2. Игропуло Ирина Федоровна, Игропуло Виталий Стилианович. Педагогические условия взаимодействия вузов и учреждений дополнительного образования в развитии детской и подростковой одарённости
2.3. Малішевська Алла Петрівна, Хмелько Володимир Вікторович, Хмелько Наталія Миколаївна. Психологічне насильство і обдарованість дитини
2.4. Романчук Жанна Василівна. Інноваційні моделі підтримки процесу розвитку обдарованої дитини
2.5. Бодрик Оксана Олександрівна. Особливості формування комунікативної компетентності обдарованих дітей з інформатики
2.6. Зайцева Світлана Борисівна. Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на навчальних заняттях з музичного мистецтва
2.7. Кочерга Ольга Миколаївна. Підготовка студентів педагогічного коледжу до роботи з обдарованими учнями
2.8. Тишакова Людмила Тимофіївна, Хілько Людмила Олександрівна. Роль самостійної роботи в організації пізнавальної діяльності учнів молодших класів на навчальних заняттях з іноземної мови
2.9. Алексєєва Наталія Геннадіївна. Психологічні особливості розвитку відповідальності як показника професійної кометентності майбутнього фахівця в процесі професійного становлення у ВНЗ
2.10. Кожемяченко Наталия Геннадиевна. Формирование интеллектуальной культуры учащихся младшего подросткового возраста
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Савченко Юліана Юріївна. Тренінгові заняття, що підвищують рівень сформованості комунікативної компетентності обдарованих старшокласників
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рибак Сергій Борисович. Вивчити параграф із географії? Легко
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Бойко Олена Федорівна. Навчально-виховний проект «школа добра, істини, краси»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Лушин Павел Владимирович. Одарённость, как свойство «одарённых» образовательных систем: экофасилитативный подход
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Адаменко Вікторія Андріївна. Становлення таланту: на українській землі плекаємо нову еліту
8. Аналітика
8.1. Грицишина Таїсія Іванівна. Особливості науково-практичної діяльності кабінету психолого-педагогічного консультування і підтримки обдарованості
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Зміни та доповнення до фахових видань з друком у міжнародних виданнях
9.2. Черговий випуск фахового збірника наукових праць (перша половина 2013 р., № 1(10)
9.3. Про журнал «Освіта і розвиток обдарованої особистості»
9.4. Наукова діяльність Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень місяць
9.5. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
 журнал 2013 5.part1.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 500
 журнал 2013 5.part2.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 470
 журнал 2013 5.part3.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 371
 журнал 2013 5.part4.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 485
 журнал 2013 5.part5.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 468
 журнал 2013 5.part6.rar (1084 Kb)  Скачано разів: 390
 анотація.doc (137 Kb)  Скачано разів: 821
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel