Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка

Ред.: В.Б. Євтух
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1213

Наведено критерії соціальної стратифікації трансформованих суспільств. Проаналізовано соціальну рекламу як фактор формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді, фактори розвитку потенціалу соціальної обдарованості в юнацькому віці. Визначено соціальний статус і роль культури в суспільстві. Висвітлено теоретико-методологічні засади концептуалізації соціальної влади. Викладено філософські та соціологічні підходи до дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій. Розглянуто особливості застосування загальнотеоретичної концепції соціальних інститутів, етапи інституціоналізації науки в різні епохи суспільного розвитку.


Індекс рубрикатора НБУВ: С5*34 + С5*423.122*332.1-723.4*122.6


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28079/соц.псих.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel