Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1, 2008

І. С. Волощук (головний редактор)
ISBN 978-966-2249-08-8
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 1006

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дитини, молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, дошкільних працівників, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.


ЗМІСТ


Розділ І. Психологічні проблеми обдарованої особистості
1. Бевз О. П. Фасилітація особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах США
2. Волошко Н. І. Врахування психофізіологічних особливостей учнів у процесі навчання як підгрунтя розвитку обдарованості учнів
3. Гасникова Е. Н. Здоровье и реализация потенциала одаренной личности
4. Супруненко М. І. Методика діагностики творчого потенціалу старшокласників
5. Киричук В. О. Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня
6. Єнотаєва Л. Є. Роль психолога у виявленні та розвитку обдарованості учнів
7. Кузьменко В. У. Теоретичні засади та методичні особливості психодіагностики
здібностей у дітей дошкільного віку
8. Титов В. М. Емоційні компоненти творчого мислення обдарованих дітей
9. Пінчук О. В. Трагічна природа творчості
10. Соколовська Н. Б., Корсунська Л. М., Чайковська Г. С. Методика дослідження придатності індивіда до когнітивної діяльності: планування дослідження
11. Зазимко О. В. Система ідентифікації обдарованої молоді
Розділ ІІ. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
12. Остапчук О. Є. Технології самопроектування в системі освіти обдарованої молоді
13. Вовчик-Блакитна О. О. Діти ХХI сторіччя: гармонія інтелектуального та емоційного потенціалу
14. Волощук В. М. Діагностика інтелекту: здобутки і проблеми
15. Жук Л. В. Обдарована дитина в умовах сучасної освітньої системи
16. Зуєва А. Б. Визначення креативності студентів за допомогою невербального тесту Е. Торренса
17. Кугляр Т. І. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи
18. Литовченко О. В. Особливості виховання творчо обдарованої особистості у навчальних закладах
19. Мальцева І. О. Особистісно орієнтований підхід в роботі з обдарованими дітьми у ЗНЗ
20. Манько Т. А. Розвиток обдарованого вихованця інтернатного закладу як чинник формування його самоповаги
21. Перішко І. В. Характерні особливості школярів, обдарованих до вивчення іноземних мов
22. Тюрменко Н. В. Діти індіго: міф або реальність
23. Федорова Н. Ф. Школа-лабораторія - перша сходинка до обдарованості дитини
24. Пінчук Н. І. Специфіка прояву і розвитку технічної обдарованості в підлітковому віці
25. Руденко І. В. Розвиток творчої активності підлітка у процесі образотворчої діяльності
26. Ібриш Ш. І. Формування дозвіллєвої культури обдарованої дитини
27. Корінна Л. В. Формування системи громадських цінностей старшокласників в умовах навчального закладу нового типу
28. Гінетова Т. Л. Державна підтримка інтелектуально обдарованих школярів України
Розділ ІІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
29. Воробйова А. І., Полушкіна І. О. Формування дослідницьких компетентностей математично обдарованих учнів в системі МАН (з досвіду роботи Миколаївского територіального відділення)
30. Лейфура В. М. Шлях до міжнародних олімпіад як один із напрямів реалізації стратегічних завдань державищодо пошуку та підтримки обдарованої молоді
31. Мачуський В. В. Виховання обдарованих дітей у процесі науково-технічної творчості
32. Онопченко Г. В., Міленін В. М. Електронна бібліотека: ефективний інструмент науковця у ХХІ ст
33. Пясецька Л. І. Деякі організаційні та правові проблеми виявлення, підтримки і захисту обдарованої особистості
34. Туров М. П. Тестування винахідницьких здібностей
35. Ковальов О. Г., Ковбасюк Ю. Г. Вікові аспекти спортивної орієнтації і відбору обдарованих дітей
36. Сагалакова О. Б. Досвід роботи з обдарованими дітьми в Іспанії
37. Корнійко Р. І. Історія розвитку соціально-реабілітаційних закладів для дітей та молоді
 Зміст.doc (92 Kb)  Скачано разів: 585
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel