Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2, 2009

Редакційна колегія: Волощук І.С., Бурда М.І., Топузов О.М., Єльникова Г.В, Буров О.Ю.,Довгий С.О. ..
ISBN 978-966-2249-08-8
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 1086

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дитини, молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, дошкільних працівників, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.


ЗМІСТ


Розділ І. Психологічні проблеми обдарованої особистості
Буров О. Ю., Камишин В. В. Оцінювання обдарованості: проблеми кількісної міри
Волощук І. С. Обдарованість: сутність і типологія
Гуменюк Г. В. Розвиток антиципації як прояв творчого потенціалу старшокласників
Карабаєва І. І. Доекспериментальні методи визначення та діагностування обдарованості
Киричук В. В. Теоретична модель дослідження духовно-катарсичної активності обдарованої особистості: системний підхід
Корольов Д. К. Психодіагностика академічних настановлень як складова системи ідентифікації обдарованості в учнів та студентів
Тадеєв П. О. Проблеми ідентифікації обдарованих у США
Тименко В. П. Комплексна діагностика обдарованості як теоретико-методологічна проблема
Яковлєва В. А. Психолого-педагогічні умови відбору обдарованих дітей серед дітей-інвалідів у школах-інтернатах
Розділ ІІ. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
Алієва Е. И. Формулювання ціннісних орієнтирів обдарованої особистості у навчально-виховному процесі
Андрух И. И. Практический опыт использования диагностико-проектного компьютерного комплекса «универсал» в развитии одаренности ученика
Безкоровайна О. В. Проблеми професійного самовизначення обдарованих старшокласників у навчально-виховному процесі ЗНЗ
Герлянд Т. М. Педагогічна підтримка обдарованих дітей молодшого шкільного віку в групах подовженого дня
Гонтаровська Н. Б. Принципи розробки проекту освітнього середовища навчального закладу як передумови розвитку обдарованої особистості
Денисенко Л. М. Залучення обдарованої молоді до роботи у шкільних ЗМІ
Заредінова Е. Р. Обдарована дитина у крос-культурному просторі
Комаровська О. А. Художньо-освітній простір навчального закладу як передумова розвитку художньо обдарованої особистості
Леонов О. З. Формування ціннісного ставлення студентів до власного здоров'я - запорука успішного виховання обдарованої особистості
Нечаєва О. С. Умови розвитку потенційно обдарованих школярів
Поліхун Н. І. Проблема обдарованості в практичній діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учителів фізики «Шлях освіти ХХІ ст.»
Пушкарьова Т. О. Аспекти інтегрованого підходу до змісту і методів навчання у контексті розвитку особистості учня
Сологуб А. І. Організація самоосвітньої діяльності учня як засіб самотворення
Ткачук І. І. Педагогічні засоби формування спрямованості обдарованих старшокласників на майбутній професійний успіх
Трибулькевич К. Г. Виховання обдарованих: гуманістичний аспект
Федорова Н. Ф. Теоретичні основи педагогічного проектування для розвитку обдарованості дитини
Розділ ІІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
Ільченко А. І. Особливості відбору і підготовки обдарованих вихованців у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю
Ковбасенко Л. І. Теоретико-методичні основи виховної діяльності Малої академії наук України як підґрунтя для розвитку обдарованої особистості
Кузьменко Л. В. Деякі аспекти організації самостійної життєдіяльності обдарованих дітей
Науменко Р. А. Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України
Русова В. В. Психологічний супровід процесу самоактуалізації інтелектуально обдарованих старшокласників при виконанні науково-дослідницьких робіт з психології в МАН
Сухий О. Л., Юрченко Т. А. Всеукраїнський освітній інтернет-портал «Острів знань» - новий інструмент розвитку креативного мислення обдарованої молоді
Токарєва Л. Д. Інформаційна збагаченість атмосфери сім'ї як виховний чинник дитячої обдарованості
Яковина А. В. Комп'ютерна діагностика інтелектуальної обдарованості
 Зміст_2.doc (85 Kb)  Скачано разів: 732
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel