Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України

Матеріали науково-практичного семінару "Обдарованість та компетенція в творчому мисленні молоді"

-
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 189

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюються проблеми ообдарованості та компетенції, діагностики обдарованості у дітей та молоді, підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими особистостями.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, аспірантів, докторантів.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.
Зміст
Андреєва Т.Т. Виховання обдарованої особистості засобами народної педагогіки
Андросович К.А. Розвиток творчого мислення молодших школярів як психолого-педагогічна проблема
Аніщенко Н.В. Підговка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку обдарованої дитини як педагогічна проблема
Антонова О.Є., Клименюк Ю.М. Теоретичні підходи до визначення структури готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів
Бадрак В.В. Психологические установки как форма активизации творческого мышления. Использование образов выдающихся личностей
Бельская Н.А. Опыт работы с методикой креативности Ф. Вильямса: замечания и вариант модификации
Веселка Ю.Б. Психологічні особливості формування професійної компетентності та майстерності педагога, що працює з обдарованими дітьми
Гузик Т.М. Реалізація та розвиток природних ключових задатків таланту дитини в умовах комбінованої системи М.П.Гузика
Демченко В.В. Проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами засобами післядипломної освіти
Клименко А.В. Розвиток творчого мислення учнів в умовах проблемного навчання
Коваленко В.С., Петренко Ю.Г., Козакова С.І. Комп’ютерна телефонія у моніторингу якості креативної освіти
Кононюк М.О, Даценко Л.О. Особливості застосування методів арт-терапії у дітей та підлітків, хворих на психосоматичні захворювання (на прикладі Ревматоїдного артриту)
Кузьменко В.У. Творчість, воля та суб’єктність як детермінанти розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки
Мельник М.Ю. Особливості розвитку творчого мислення дітей

Міленіна М.М. Диверсифікація культури в процесі діалогу суб’єктів навчально-виховної діяльності
Науменко С.І. Природа та діагностика музичних здібностей
Поліхун Н.І. Деякі аспекти розвитку мислення обдарованої дитини в процесі проектно-дослідницької діяльності
Постова К.Г. Розвиток мислення обдарованої дитини в процесі науково-дослідницької роботи
Русова В.В. Психолого-педагогічні умови формування творчої активності старшокласників
Синюшко М.Л. Перешкоди участі обдарваоних дітей і молоді у змінах в інтересах суспільства та держави
Сологуб А.І. Дидактичні засади формування дослідницької компетентності – засіб розвитку творчого мислення учнів
Фалкина Светлана. Особенности социализации подростков в Интернет-сети
Харченко Наталія. Розвиток мислиннєвої компетентності дошкільників у процесі навчання міркування
Швець О.М. Креативний підхід у формуванні творчого мислення учнів початкової школи
Яковина А.В. Активізація творчого потенціалу вчителя у системі діяльності районного методичного кабінету
 збірник.doc (1616 Kb)  Скачано разів: 235
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel