Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Діагностика обдарованості

Програма виявлення та розвитку обдарованості учнів

Пузиревич К. В
http://teacher.at.ua

Кількість переглядів: 1653

Можливо це незвична ідея - створити освітній простір, в якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій безмежний потенціал в усіх сферах життя.


Але саме така провідна ідея моєї програми - створення життєтворчого освітнього простору, як варіативної проекції елементів гармонійного життєздійснення особистості на всі складові навчально-виховного процесу.


Простору, в якому б ми педагоги змогли допомогти обдарованим та здібним учням обрати акмеологічну стратегію життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через гармонізацію особистості.


Так, провідною ідеєю моєї програми не є розвиток особистісних здібностей (розумових, творчих, організаційних та інших). Все це важливе, але не головне.


ХХІ століття, початок третього тисячоліття - це час нестримних змін у внутрішньому і зовнішньому просторах життєдіяльності людини. Масштаби кризових явищ в усіх сферах сучасного буття, як то: довкілля, суспільство, мистецтво, наука, - не залишають сумніву, що світоустрій в цілому очікує на кардинальне оновлення його базових, сутнісних параметрів. На зламі епох нагально постає потреба в особистостях нової формації, здатних до ініціювання та здійснення інновацій, скерованих на ноосферну побудову гармонійної системи речей.


Представник гуманістичної психології К. Роджерс визначив цю проблему так: «Якщо сучасне суспільство не буде мати людей, здатних реагувати на найменші зміни в суспільному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність креативності».


Але ж, про яку саме креативність іде мова?

 ПРОГРАМА.doc (77 Kb)  Скачано разів: 1353
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel