Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Використана література

Ne laissez plus vos enfants vivre leur don comme une fatalit?!

Arielle ADDA
www.douance.org/psycho/adda89.htm

Кількість переглядів: 974

Дана стаття присвячена проблемі помилок у діагностуванні обдарованості. Є достатньо обдарованих дітей, які зазнали різних проблем під час розвитку. Автор описує механізм такого ланцюга, який призводить до цілої серії катастроф та показує специфічність цих дітей: мова йде про негаразди, яки іноді домінують у відносинах цих дітей з оточуючим світом.


Обдаровані діти збивають з пантелику дорослих, навіть фахівців у своїх галузях, та примушують їх приймати хибні рішення стосовно психічного розвитку обдарованих,  їх подальшого навчання та виховання.


Головною причиною цього є те, що дорослі підходять до обдарованої дитини з позиції своїх знань, рівня професіоналізму та набутого досвіду, їм здається, що вони добре розуміють її,  але обдарована дитина дуже часто не вписується в сталі рамки.      Обдаровані діти іноді дуже рано стикаються з проблемою своєї несхожості на інших, навіть тоді, коли чітко пояснити ці відмінності від інших ніхто не в змозі. Вже на початку шкільного навчання батьки цих дітей й вони самі зустрічаються з проблемою шкільної дезадаптації, негативним явищем, що заважає своєчасній повноцінній соціалізації дитини, гармонійному розвитку особистості, перешкоджає подальшій успішності в навчанні, загальній соціально-психологічній адаптації.


Батьки дитини у розпачі звертаються до фахівців, бо вчителі наполягають на цьому.


Невірна оцінка характеру та причин труднощів, які виникають в учнів на початку навчання в школі, породжує більш складні проблеми.  Проблеми, які були невирішені в дошкільному та молодшому шкільному віці, стають основою для різноманітних відхилень у психосоціальному розвитку на наступних етапах онтогенезу, з особливою гостротою виявляючись у підлітковому віці, коли ефективність корекційної допомоги знижується.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel