Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Теоретико-методичні засади роботи з обдарованою молоддю у професійно-технічних навчальних закладах

О. Музальов
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1109

Зосереджено увагу на теоретичних і методичних засадах навчання обдарованих дітей, досліджено сучасні проблеми побудови моделі розвитку вроджених здібностей обдарованих учнів, проаналізовано ефективність підготовки майбутніх фахівців у професійно-технічних навчальних закладах. Описано концептуальні засади проектування особистісно орієнтованого навчального процесу, який сприяє розвитку вроджених якостей та здібностей особистості. Виділено стратегії навчання обдарованих учнів, які можна застосовувати в різних комбінаціях навчально-виховної діяльності: прискорення, поглиблення, збагачення, проблематизація. Зазначено, що розробка та впровадження теоретичних і практичних технологій, форм, методів роботи з обдарованою молоддю в системі професійно-технічних навчальних закладів у поєднанні з гуманістично-соціальним підходом до навчання і виховання приведуть до суттєвого покращання всіх складових основ майбутньої професійної майстерності та творчої діяльності.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч461.220


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15641


Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2010. — N 3. — С. 99-108. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel