Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном

В.І Сипченко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1031

Наведено результати досліджень з актуальних проблем гуманізації навчально-виховного процесу. Розкрито перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів. Запропоновано модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. Показано можливості використання компетентнісного підходу для забезпечення кредитно-модульної системи навчання. Проаналізовано рівні сформованості економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Розкрито особливості змісту професійно-комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Розглянуто моделі обдарованості в дослідженнях американських і вітчизняних вчених. Вивчено динаміку розвитку фахової мовної освіти у ВНЗ Франції. Проаналізовано тенденції у ставленні молоді до екологічних проблем у США. Увагу приділено проблемам реалізації організаційно-педагогічних умов формування та розвитку управлінської компетентності менеджера соціальної сфери в вітчизняних ВНЗ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч34(4УКР) я431 + Ч34(4/8) я431


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69955/спец. вип.


матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. , 28 - 29 жовт. 2011 р., Горлівка / Ред.: В. І Сипченко; МОНМС України, Слов\'ян. держ. пед. ун-т. — Слов\'янськ, 2011. — 362 с. — (Гуманізація навч.-вихов. процесу: зб. наук. пр.; Спец. вип. 7, ч. 1). — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel