Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Актуальні проблеми юнацького спорту

Ред.: Ю.А. Грабовський
ISBN 966-8249-53-4
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1257

Розглянуто питання спортивного відбору та прогнозування розвитку здібностей в системі багаторічної підготовки юних спортсменів. Запропоновано методи визначення спортивної обдарованості дітей і підлітків. Розроблено методику оцінювання координаційних здібностей з метою прогнозування досягнень дівчаток віком 10 - 13-ти років, які займаються художньою гімнастикою. Проаналізовано соціально-економічні проблеми розвитку дитячого та юнацького спорту в Україні, показано його суттєву роль у вихованні молоді. Представлено сучасні методики управління та моделювання у процесі підготовки юних спортсменів. Розглянуто питання формування здорового способу життя в учнів загальноосвітніх шкіл. Розроблено диференційний підхід у модульно-блочному навчанні з фізичного виховання. Обгрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективності занять фізичною культурою учнів середніх класів. Висвітлено гуманітарні, педагогічні, психологічні, біомеханічні, біологічні та медико-біологічні аспекти підготовки юних спортсменів. Розроблено програмний курс "Фізичне виховання" для студентів вищих навчальних закладів відповідно до вимог Болонського процесу. Показано доцільність проведення професійних конкурсів з метою підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури. Розроблено методику експрес-діагностики функціональної підготовки юних спортсменів за допомогою комп'ютерного діагностичного автоматизованого комплексу "Кардіо+". Проаналізовано шкільні програми з фізичної культури деяких зарубіжних країн.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч51 я431


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667987

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel