Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Психолого-педагогічні умови підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу

Н. Ю. Сердюк, М. Г. Шемуда
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 982

Визначено, що за сучасних умов інтеграції України до загальноєвропейського освітнього простору особливої актуальності набуває питання підготовки молоді до педагогічної діяльності. Розглянуто психолого-педагогічні умови підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу. Проаналізовано сучасні форми й методи роботи з обдарованими студентами. Визначено основні принципи підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.511.220 + Ю940.3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70151


Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — N 50. — С. 130-133. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel