Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Психолого-педагогічний супровід навчання і розвитку інтелектуально обдарованих дітей в умовах позашкільної освіти

В.Колос
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1023

Актуалізовано проблему педагогічної моделі навчання інтелектуально обдарованої дитини (ОД) за умов додаткової загальної освіти. Визначено, що модель вільного розвитку ОД за умов додаткової загальної освіти є системою психолого-педагогічного супроводу, що реалізує різноманітні програми діагностики індивідуальних здібностей та інтересів дітей, запитів батьків і потреб регіону, принципів стійкої мотивації до саморозвитку та самоосвіти особи тощо. Зазначено, що складність і специфіка роботи з ОД вимагають залучення до її здійснення різних фахівців з виявлення, навчання і розвитку ОД. Уточнено поняття обдарованості як високого рівня розвитку будь-яких здібностей та наведено категорії розумової обдарованості: надзвичайно високий загальний рівень розумового розвитку; спеціальна розумова обдарованість; за відсутності особливих успіхів у навчанні - яскрава пізнавальна активність й оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви. Підсумовано, що до організаційно-педагогічних умов ефективного здійснення навчально-виховного процесу відносяться: первинна діагностика, творчий підхід до створення розвивальних програм, максимальне залучення батьків до освітнього процесу, проміжна діагностика тощо. З урахуванням авторського досвіду освітні програми поділено на загально розвивальні, спеціалізовані, професійно-орієнтовані.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю983.724 + Ч421.220 + Ч421.38


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22868


Нова пед. думка. — 2009. — N 1. — С. 58-60. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel