Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Психологія розвитку творчо обдарованої особистості

В. В. Рибалка
ISBN 978-966-2249-47-7
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1330

Висвітлено психолого-педагогічні питання розвитку у людини якостей творчої обдарованої особистості (ТОО). Проведено історико-теоретичний аналіз творчості, обдарованості, особистості та ТОО у філософії, психології та педагогіці. Описано тривимірну, поетапно конкретизовану психологічну структуру здібностей і обдарувань особистості як унікальної цінності. Викладено особистісний підхід у розумінні інтелекту творчо обдарованої молоді. Наведено біографічні дані про становлення видатних діячів науки, техніки та культури як творчих особистостей у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Визначено шляхи вдосконалення психолого-педагогічної роботи з обдарованою учнівською молоддю з розвитку якостей творчої особистості, соціально-психологічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю945.1 + Ю937


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА737501


Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдар. дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. — К., 2010. — 442 с. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel